Wenst u terugwerkende kracht naar 1 januari bij inbreng in de B.V.?

25 maart 2019

1. Intentieverklaring
Als u uw onderneming wilt inbrengen in een B.V. dan kan via een intentieverklaring (bij meerdere oprichters: voorovereenkomst) worden bereikt dat de resultaten van de B.V. vanaf 1 januari voor rekening en risico van de B.V. kunnen komen.

???????????

2. Terugwerkende kracht
Voor het verkrijgen van terugwerkende kracht moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
– er wordt geen incidenteel fiscaal voordeel nagestreefd;
– de inbrenger past geen ondernemersfaciliteiten toe in de (vóór-)voorperiode;
– tijdige verzending van de intentieverklaring.

3. Datum tijdige verzending intentieverklaring
* Ruisende inbreng – vóór 1 april a.s.
Is het voornemen om uw onderneming ruisend (met fiscale afrekening) in te brengen en wenst u fiscaal terugwerkende kracht tot 1 januari dan dient de getekende intentieverklaring samen met een geleideformulier vóór 1 april a.s. te worden verstuurd naar de belastingdienst in Heerlen.

* Geruisloze inbreng – vóór 1 oktober a.s.
Is het voornemen om uw onderneming geruisloos (zonder fiscale afrekening) in te brengen en wenst u fiscaal terugwerkende kracht tot 1 januari dan dient de getekende intentieverklaring samen met een geleideformulier vóór 1 oktober a.s. te worden verstuurd naar de belastingdienst in Heerlen.

* Nog geen keuze
Indien er nog geen duidelijkheid is over de wijze van inbreng (ruisend of geruisloos) is het raadzaam om vóór 1 april a.s. de getekende intentieverklaring samen met een geleideformulier naar de belastingdienst te versturen. Hierbij behoudt u de flexibiliteit voor beide opties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak over de inbreng in de B.V. (076-82 00 331).