Fiscale aangiften

VormFiscaal helpt u bij de samenstelling van de volgende fiscale aangiften

Vennootschaps-              belasting

Diverse rechtsvormen zoals een B.V., N.V. en een coöperatie vallen onder de heffing van de vennootschapsbelasting. Na afloop van ieder boekjaar dient de fiscale winst te worden aangegeven via een aangifte vennootschapsbelasting. Door het juist samenstellen van de aangifte en het optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden is uw onderneming fiscaal in control.

Fiscale aangiften

Inkomstenbelasting

Als particulier of ondernemer (eenmanszaak of firmant in een vennootschap onder firma) zult u ieder jaar een aangifte inkomstenbelasting moeten indienen. Hierin geeft u uw inkomen en vermogen aan. U wenst hierbij de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten.

Fiscale aangiften

Schenkbelasting

U ontvangt een schenking als u van iemand iets ‘om niet’ verkrijgt, waardoor u rijker wordt en de ander armer. ‘Om niet’ wil zeggen dat de schenker niets terugverlangt in ruil voor hetgeen hij schenkt.
Als de schenking boven een bepaald bedrag is, moet u aangifte schenkbelasting doen. Dit geldt als:

Fiscale aangiften U één of meer schenkingen van uw ouder(s) hebt gekregen, en de totale waarde van die schenking(en) hoger is dan € 6.604 (2021);
Fiscale aangiften U één of meer schenkingen van dezelfde schenker hebt gekregen (niet uw ouders) en de totale waarde van die schenking(en) hoger is dan € 3.244 (2021).

Soms is een schenking onder voorwaarden belastingvrij, bijvoorbeeld als u het geld voor uw eigen woning of voor een studie gebruikt of u ontvangt een eenmalige hoge schenking van uw ouders. U moet dan wél aangifte doen, maar u kunt in de aangifte om een vrijstelling vragen.

Fiscale aangiften

Erfbelasting

Bij overlijden zal er in veel gevallen een aangifte erfbelasting moeten worden opgesteld. Hierin worden de bezittingen en schulden van de overledene aangegeven (nalatenschap) en wie deze bezittingen en schulden verkrijgen (erfgenamen). De verdeling tussen de erfgenamen is afhankelijk of er een testament is of niet. Is er geen testament dan regelt de wet wie er erven en hoeveel (wettelijke verdeling). Is er wel een testament dan staat daarin vermeld wie er erven en hoeveel.

Fiscale aangiften

Geïnteresseerd in Fiscale aangiften?

Neem dan contact op