Fiscaal advies

VormFiscaal helpt u met fiscaal advies over onder andere

Herstructurering

Een goede structuur is van groot belang voor uw onderneming. Dit is mede afhankelijk van de fase waarin uw onderneming zich bevindt: start, groei, stabilisering, voorgenomen bedrijfsopvolging of beëindiging. Het is daarom goed om regelmatig de structuur tegen het licht te houden en af te vragen of deze nog optimaal is. Moet deze worden uitgebreid of vereenvoudigd, moeten bepaalde activiteiten worden ondergebracht in een nieuwe vennootschap of juist met elkaar samengaan.
Het herstructureren van uw huidige structuur kan fiscaal vriendelijk plaatsvinden via bijvoorbeeld een juridische fusie, juridische splitsing, bedrijfsfusie of een aandelenfusie.
Een juiste en tijdige herstructurering geeft uw onderneming een goede basis voor de toekomst.

Inbreng in de B.V.

U bent uw onderneming gestart in een eenmanszaak of vennootschap onder firma. De onderneming groeit. Uit juridisch oogpunt (risico), fiscaal oogpunt (tarief) of commercieel oogpunt (voorkeur om zaken met een B.V. te doen) wenst u uw onderneming om te zetten in een B.V. Fiscaal kan dit zonder directe belastingheffing via een geruisloze inbreng (zonder fiscale afrekening) of ruisende inbreng (met fiscale afrekening maar onder voorwaarden lijfrente-aftrek daartegenover). In veel gevallen zal direct worden gekozen voor een holdingstructuur (een holding met één of meerdere werk-B.V.’s).
De juiste structuur en de wijze van inbreng besparen u geld.

Fiscaal advies

Bedrijfsopvolging

De continuïteit van uw onderneming is belangrijk. Hoe komt uw onderneming in handen van de volgende generatie? Een emotionele aangelegenheid, maar ook een complex proces van juridische, fiscale en financiële regels.

Een schenking of vererving van een onderneming kan onder voorwaarden fiscaal gunstig plaatsvinden via de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk-en erfbelasting.
Ideaal is het om uw onderneming goed voor te bereiden op deze overdracht en tijdens leven over te kunnen dragen. Als dit niet mogelijk is, is het van belang om uw wensen ten aanzien van uw onderneming goed vast te leggen in een testament.

schenken en erven

Estate Planning

Estate planning is het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen naar de volgende generatie. Via het doen van een schenking kunt u tijdens leven vermogen fiscaal gunstig overdragen, bijvoorbeeld via een jaarlijkse schenking, een verhoogde vrijgestelde schenking of een papieren schenking.

Daarnaast kunt u met behulp van een testament uw wensen vastleggen wat er met uw vermogen moet gebeuren na uw overlijden.
Het nadenken over en het uitvoeren van uw estate planning zorgt voor rust.

Fiscaal advies
Geïnteresseerd?

Neem dan contact op