Geruisloze inbreng in de B.V. en terugwerkende kracht m.i.v. 1 januari. Nog actie deze maand?

Wenst u uw eenmanszaak of firma-aandeel in een v.o.f. geruisloos in te brengen (= zonder directe belastingheffing) in de B.V. en terugwerkende kracht met ingang van 1 januari van dit jaar dan kan dat nog.

Wat moet u doen?

1.      Intentieverklaring
Allereerst dient u een intentieverklaring (bij meerdere oprichters: voorovereenkomst) op te stellen. Hiermee wordt bereikt dat de resultaten van de B.V. vanaf 1 januari voor rekening en risico van de B.V.  kunnen komen.

document

De notariële inbreng en de oprichting van de B.V. moeten dan wel binnen 15 maanden na 1 januari van het jaar van omzetting zijn afgerond
(dus bij terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 dient de oprichting uiterlijk 31 maart 2021 definitief te zijn).

2.      Terugwerkende kracht
Voor het verkrijgen van terugwerkende kracht moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
–        er wordt geen incidenteel fiscaal voordeel nagestreefd;
–        de inbrenger past geen ondernemersfaciliteiten toe in de (vóór-)voorperiode;
–        tijdige verzending van de intentieverklaring.

3.      Datum tijdige toezending intentieverklaring
Na ondertekening van de intentieverklaring dient deze samen met een geleideformulier vóór 1 oktober a.s. aangetekend te worden verstuurd naar de belastingdienst in Heerlen.

Wilt u meer weten over de intentieverklaring en de inbreng in de B.V. neem dan gerust vrijblijvend contact op met VormFiscaal,
telefoon: 076 – 82 00 331 of e-mail: bart@vormfiscaal.nl.