Fiscale verzachting premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De praktijk

Blog - aov

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel ondernemers zich niet verzekeren voor inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen wordt de verzekering als duur ervaren. Uit mijn gesprekken met ondernemers komt dit ook vaak naar voren. Als ondernemer is het belangrijk bewust te zijn van de risico’s en de consequenties als u onverhoopt toch arbeidsongeschikt wordt en niet verzekerd bent.

Toch kan de pijn van een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: aov) worden verzacht.

Premie aov fiscaal aftrekbaar

De premie aov die ieder jaar wordt betaald is namelijk fiscaal aftrekbaar  in de inkomstenbelasting in box 1 onder de ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’. Ondernemers zijn niet altijd bekend met deze aftrekpost. Uiteraard is het van belang dat er voldoende inkomen is om de premie effectief in aftrek te kunnen brengen.

Voorbeeld

Stel een ondernemer heeft een inkomen in box 1 van € 50.000 en overweegt een aov af te sluiten met een premie van € 4.800 per jaar. Hij wordt in box 1 belast tegen een tarief van stel 40% (van overig inkomen, aftrekposten en heffingskorting wordt afgezien).

 Geen aovWel aov 
Inkomen€ 50.000€ 50.000
Af: aftrek premie aov             –€   4.800
Belastbaar inkomen€ 50.000€ 45.200
   
Verschuldigde belasting€ 20.000€ 18.080
 
Fiscaal voordeel aftrek premie aov €   1.920

Uit het voorbeeld blijkt dat de bruto jaarpremie van € 4.800 via de aftrekpost uiteindelijk leidt tot een netto jaarpremie van € 2.880. Oftewel een bruto maandpremie van € 400 wordt na fiscale aftrek een netto maandpremie van € 240. Het is daarom raadzaam om bij de afweging ook een bruto-nettovergelijking te maken.

Een belangrijke voorwaarde voor de aftrek is dat uitkeringen zijn verzekerd en niet een bedrag ineens.

In tegenstelling tot de aftrek van een lijfrentepremie is de aftrek van de premie aov niet aan een maximum gebonden.

Bij de aftrek is het wel van belang dat aftrek enkel kan plaatsvinden bij degene op wie zijn naam de verzekering is afgesloten. De aftrek kan dus niet worden toegerekend aan de fiscale partner.

Op het moment dat u een uitkering uit de verzekering krijgt, is deze belast en valt onder de loonheffing. De verzekeringsmaatschappij zal deze loonheffing inhouden.

Premie afhankelijk van diverse factoren

De premie is afhankelijk van vele variabelen, zoals de hoogte van de uitkering, de wachttijd, indexering en de einddatum. Aanpassing van de variabelen kan grote invloed hebben op de premie. Daarnaast is bij de beoordeling bijvoorbeeld ook het inkomen van uw partner van belang.   

De tarieven en voorwaarden van verzekeraars laten grote verschillen zien. Laat u daarom goed adviseren en vraag bij verschillende verzekeraars een offerte aan. Zo kunt u tot een optimale keuze komen.

blog - aov (2)

AOV binnen handbereik

Door bij de afweging om wel of niet een aov af te sluiten ook rekening te houden met de fiscale aftrekpost, kan de premie netto een stuk acceptabeler worden. Een belangrijke verzekering kan dan eerder binnen handbereik komen!